BSM Resim

Eğitim Programları

*Resim *Yağlı Boya *Kuru Kalem

BALIKESİR SANAT MERKEZİ
RESİM EĞİTİM PROGRAMLARI

Resim eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır.

Gelişim Kolejinde Görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğrenci ;

* Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanmış; Atatürk’ ün sanatla ilgili görüşlerini özümsemiş ve benimsemiş ,sanata verdiği önemi kavrayabilmiş,

* Sanatı görsel bir iletişim olarak kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmış ve görsel okur yazarlığı sağlayabilmiş,

* Sanatsal yaratıcılığı gelişmiş,

* Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilmiş,

* Düzensizliklerden rahatsız olmayı ve çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırabilmiş,

* Sanat yoluyla ifade imkanı bulabilmiş,

* Sanatsal yaratma hazzını duymuş ve sanatçıyı takdir etmesini öğrenebilmiş,

* Sanatı yapan ve sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkı sağlayabilmiş,

* Kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş,

* Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk , işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi ,saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma kazandırılır.

BSM RESİM BÖLÜMÜNDE VERİLEN DERSLER

*Resim
*Yağlı Boya
*Kuru Kalem