BSM Tiyatro

Eğitim Programları

*Diksiyon Atölyesi *Çocuklara Drama Atölyesi *Konservatuara Hazırlık Kursları *Temel Oyunculuk Atölyesi

BALIKESİR SANAT MERKEZİ
TİYATRO PROGRAMLARI
Tiyatro insanları birbirinden ayıran ve her değeri bir yana savuran ırk, din, dil, politika ayrımı gibi olguları birbirine yaklaştıran, birbirlerine ortak eden her şeyi değerlendirmek gibi bir işlev üstleniyor. Tiyatro insan yaşamında yer alan gülmek, ağlamak, sevinmek, üzülmek,bunalmak; kısacası, kalple, duygularla ilgili her şeyi değerlendiriyor. Tiyatro, ayrıca bütün insanlarda ortak bir kalbin varlığını meydana çıkarmasıyla da topluma hizmet ediyor. Bu bakımdan, tiyatro için rahatlıkla en etkili barış yolu diyebiliriz.
Tiyatro, insanlığın uzak geçmişinden şimdisine ve oradan da sonrasına uzanan uzun bir zaman diliminde, her yaşa, her mesleğe, her dine, her dile, her ırka oyundaşlık etme fırsatı veren bir sanat türüdür.Bir anlık karanlığın ardından aydınlanan sahne, oyun evrenine açılan perde, oyuncular, gerçeğin benzeri ama aynısı olmayan dekor, hepsi bir oyunun kuralları çerçevesinde bir araya gelmiş şeyler. Tiyatro hayatın aynası, evet; ama asla kendisi değil.
Tiyatro yolu ile eğitme, tiyatronun eğitici ve zevk verici olması, eğlendirirken eğitmesi, öğretirken-eğlendirmesi, tiyatro sanatının başlangıcından beri tartışılmış, savunulmuş bir düşünce tarzı.
Gelin tiyatroda sevinelim, yaşamanın, sevmenin, dayanışmanın tadına varalım.
Yaşamayı ve yaşatmayı, mutlu olmayı ve mutlu etmeyi öğrenelim.

Yaratıcı Drama Eğitimi Ne Kazandırır, Ne Sağlar, Neyi Geliştirir?

Kendini tanımayı sağlar.
Farkındalık kazandırır,
Kendini ifade etmede güven kazandırır
Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,
Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımını sağlar
Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,
Bağımsız düşünmeyi sağlar,
İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,
Sosyal ve psikolojik duyarlılığı geliştirir,,
Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,
Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,
Yaratıcılı ve estetik gelişimi sağlar,
Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,
Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü
geliştirmeyi sağlar,
Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,..

Bsm Tiyatro Bölümünde Verilen Dersler

TEMEL OYUNCULUK ATÖLYESİ: Temel Oyunculuk Atölyesi’nde yer alan ‘Oyunculuk, Tiyatro Tarihi , Doğaçlama, Diksiyon, Dramaturji” dersleriyle oyuncu adaylarına temel tiyatro bilgilerini kazandırmayı amaçlıyoruz.
Kurs sonrasında edindikleri “Katılım Belgesi” ile çeşitli tiyatrolarda çalışmalar yapabilecek ya da BSM oyuncuları kadrosunda oyuncu olarak yer bulabileceklerdir.
“BSM OYUNCULARI” olarak bu eğitim programını tamamlamış olan oyuncularımızla yolumuza devam ediyor ve bu heyecanı taşıyacak yeni oyuncu adayları yetiştiriyoruz. Sizleri de BSM Tiyatro bölümünün samimi ve profesyonel Temel Oyunculuk atölyesine  bekliyoruz.

KONSERVATUARA HAZIRLIK KURSLARI : Doğduğu gün de, bugün de tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek, çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak. Güzel Sanatlar Liseleri ile Devlet ve Vakıf Üniversiteleri’nin tiyatro bölümlerine hazırlık için çalışmalarımız profesyonel ve uzman eğitmenlerimizce yapılmaktadır. Sınav stresiyle baş etmek, tirat seçimleri, müzik çalışmaları, diksiyon ve adaylara gerekli olacak tüm konularda tecrübeli eğitmenler adaylara rehberlik ediyor.

ÇOCUKLARA DRAMA ATÖLYESİ : Drama dersi etkinlikleri, oyun yoluyla, çocuğun her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak yaratmaktadır. Çocuk, rol aldığı bir oyunda, canlandırdığı karakterin özelliklerine bürünürken , kendini ve insanları farklı açıdan görmeye çalışır. Empati kurar. Değişik rolleri alan , farklı kişiliklere bürünen çocuk kendini ve çevresini daha kolay tanır. Hayal ve yorum gücünün eşliğinde gerçeği de öğrenir.

DİKSİYON ATÖLYESİ: Diksiyon Atölyesi, katılımcıların Türkçeyi kurallarına uygun, etkili bir biçimde kullanmasına olanak sağlayacak temel programdır.

Kimler Katılmalı?
Üniversite öğrencileri, sahne sanatçıları,radyo-tv çalışanları, sunum yapmak zorunda olan çalışanlar; spiker adayları, satış elemanları, ilaç mümessilleri, pazarlama çalışanları, eğitmenler, avukatlar ve Türkçe’yi daha iyi konuşmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Logo Tiyatro